Això es una demostració de com jugar a: El Joc Mes Dificil Del Mon 4

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5